زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم:پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

 مقایسه شبکه‌های مش بی‌سیم  و Ad-hoc

اگر چه WMNرا شبکه‌های بی‌سیمی‌تعریف می‌کنیم که در بخشی یا در تمام قسمت‌های ساختار شبکه توپولوژی مش به کار رفته باشد، ولی در عمل مشخصه‌ی WMN‌ها آن است که در قسمتی از شبکه با استفاده از توپولوژی مش و گره‌های رله[1] نسبتا ثابت، زیرساختار توزیع شده ای برای گره‌های کاربران تامین کنند[22].

به خاطر وجود توپولوژی مش در شبکه، WMN انتقال داده را با چند گام مشابه شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc انجام می‌دهد. با وجود اینکه شبکه‌های Ad-hoc شبیه به WMNها هستند ولی پروتکل‌ها و معماری طراحی آن هنگامی‌که به WMNها اعمال می‌شود بسیار ضعیف عمل می‌کند.

شکل  ‏2‑10- WMN ترکیبی [22].

این اختلافات طراحی اصولا ناشی از تفاوت در کاربردها، اهداف توسعه و محدودیت‌های استفاده از منابع می‌شود. همچنین معیارهای بهینه سازی طراحی برای این دو شبکه متفاوت است. برای مثال شبکه‌های Ad-hoc عموما برای محیط‌هایی با تحرک زیاد ولی در مقابل WMNها برای محیط‌های ایستان و یا باتحرک محدود طراحی شده اند. لذا گره‌های Ad-hoc متحرک هستند و اکثر گره‌های انتقال دهنده ترافیک در WMN‌ها ثابت هستند.

[1].  Relay

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

بستن منو