طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوی بلوکی

در الگوی بلوکی تن های آموزشی[1] در تمامی زیر حامل های یک سمبل OFDM قرار می گیرد و این سمبل ها به صورت متناوب جهت تعقیب وضعیت کانال توسط فرستنده ارسال می شوند. با توجه به اینکه تن های آموزشی در تمامی زیر حامل ها قرار داده می شود، این الگو برای کانال های با محوشدگی گزینشگر فرکانسی مناسب است. با توجه به طیف توان داپلر کانال و تئوری نمونه برداری، جهت تخمین کانال در طول زمان باید فرکانس قرار دادن سمبل های آموزشی در بین سمبل های ارسالی در طول زمان حداقل برابر پخش داپلر کانال باشد. با در نظر گرفتن رابطه ی عکس گسترش داپلر و زمان همدوسی می توان گفت که دوره ی تناوب قرار دادن سمبل های آموزشی در بین سمبل های ارسالی در طول زمان ، حداکثر برابر زمان همدوسی کانال (معکوس پخش داپلر کانال) می باشد [12]:

 

در کانال های با محوشدگی سریع،  کاهش یافته و در نتیجه استفاده از الگوی بلوکی برای سمبل های آموزشی موجب افت کارایی پهنای باند[2] می شود. لذا این الگو برای کانال های با محوشدگی آهسته مناسب می باشد [17]. ساختار الگوی بلوکی در شکل (4-1) نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو