طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- الگوریتم ELS[1]

با توجه به اینکه طول بردار پاسخ ضربه ی کانال محدود به گسترش تاخیر کانال، ، می باشد و  به صورت قابل ملاحظه ای از  کوچکتر است، لذا پاسخ فرکانسی کانال در زیر حامل های مختلف همبسته می باشد. بر اساس [18] برای استخراج این همبستگی با در نظر گرفتن  مولفه ی اول پاسخ ضربه ی کانال بین هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده و صفر قرار دادن سایر مولفه ها که تنها شامل نویز می باشند، کیفیت تخمین کانال افزایش می یابد. تخمین ELS بردار پاسخ ضربه ی کانال به صورت زیر بدست می آید [18]:

 

و تخمین ELS بردار پاسخ فرکانسی کانال عبارتست از [18]:

 

  • NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS بر حسب SNR متوسط

 

در شکل (5-2) نمودار NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS بر حسب SNR متوسط برای سیستم MIMO-OFDM با همان مشخصات بخش (5-1) رسم شده است. همان طور که در قسمت قبل در مورد الگوریتم LS شرح داده شد، با افزایش فرکانس داپلر نرمالیزه، NMSE الگوریتم تخمین کانال ELS افزایش و در نتیجه عملکرد آن افت می کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو