طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- الگوریتم ILS[1]

با توجه به رابطه ی (5-4) و (5-5) برای بردار خطای تخمین پاسخ ضربه ی کانال داریم:

با در نظر گرفتن این نکته که المان های ماتریس  سمبل هایی داخواه می باشند و از سمبل های خاصی برای سمبل های آموزشی استفاده نمی شود (از این جهت روش های ذکر شده برای تعقیب وضعیت کانال با استفاده از داده های آشکارسازی شده نیز قابل استفاده است)، لذا ماتریس کواریانس  دیگر همانند  قطری نبوده و در نتیجه المان های  (دارای توزیع گوسی مختلط با میانگین صفر) همبسته هستند. الگوریتم ILS با استفاده از این همبستگی و تخمین بخشی از مولفه های نویز موجود در محدوده ی گسترش تاخیر کانال با استفاده از مولفه های خارج از این محدوده که در الگوریتم ELS حذف شده بودند، عملکرد تخمین کانال را بهبود می بخشد. بردار  به دو بخش نویز تخمین کانال در محدوده ی گسترش تاخیر کانال  و نویز تخمین کانال خارج از این محدوده  به شکل زیر تقسیم می شود [18]:

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو