طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE-پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1        روش های زمان­بندی در زیرلایه­ی MAC شبکه­هایLTE در جهت فروسو

به طور کلی الگوریتم­های زمان­بندی در جهت فروسو برای تخصیص منابع در دسترس به کاربران، به دو دسته­ی الگوریتم­های زمان­بندی دینامیک و استاتیک تقسیم می­شوند [17]. در الگوریتم­های زمان­بندی استاتیک یک زیر کانال در کل مدت زمان­بندی به یک کاربر اختصاص می­یابد. این الگوریتم­ها برای ساختارهای دسترسی چندگانه معمولی نظیر دسترسی چند­گانه تقسیم زمانی[1] و  دسترسی چندگانه­ی تقسیم فرکانسی[2] به­کار می­رود. این روش تخصیص به گونه­ای است که­ به کیفیت­­ کانال در بازه­های زمانی ارسال مختلف، توجهی نمی­کند. حسن الگوریتم­های زمان­بندی استاتیک پیچیدگی کم آن­ها و عیب­شان  نیز عدم استفاده از بلوک منابع موجود در زیرکانال­های مختلف برای تخصیص به یک کاربر در بازه­ها­ی زمانی ارسال است. در طرف مقابل الگوریتم­های استاتیک، الگوریتم­های دینامیک وجود دارند که در شروع هربازه­ی زمانی ارسال، شرایط کانال هر کاربر را مورد بررسی قرار می­دهد. حسن این کار استفاده از تمام بلوک منابع در همه­ی زیرکانال­ها و استفاده از کل پهنای باند در هر بازه­ی زمانی ارسال می باشد و در نتیجه عملکرد شبکه و نرخ ارسال شبکه بهتر از حالت قبل می­شود.

همانطور که در فصل قبل بیان گردید، ایستگاه مبنا در ساختار شبکه­ی LTE در مرکز  سلول به صورت ثابت قرار گرفته و مسئول تخصیص بلوک منبع در میان همه­ی کاربران فعال داخل سلول است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو