طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- تعریف معکوس کننده‌های امیتانسی، امپدانسی و ادمیتانسی

معکوس کننده‌های امیتانسی، شامل هر دو معکوس کننده‌های امپدانسی یا ادمیتانسی می‌باشند. یک معکوس کننده امپدانسی ایده آل یک شبکه دو پورتی است، که یک ویژگی منحصربه‌فرد در همه فرکانس‌ها دارد بدین صورت که اگر انتهای یک پورت آن به امپدانس  ختم شود، امپدانس  از پورت دیگر آن به صورت رابطه (‏2‑21) دیده می‌شود.

(‏2‑21)                                                                                                                              

که K حقیقی بوده و به عنوان امپدانس مشخصه معکوس کننده تعریف می‌شود. همان طور که از رابطه (21.2) دریافت می‌شود، اگر  رسانایی[1] / القایی[2] باشد  نیز رسانایی / القایی خواهد شد، بنابراین معکوس کننده یک شیفت فازی ±90 درجه یا ضریب فردی از آن دارد. معکوس کننده‌های امپدانسی را معکوس کننده‌های K نیز می‌نامند. ماتریس ABCD  معکوس کننده‌های امپدانسی دلخواه ممکن است به صورت رابطه (‏2‑22) تعریف شوند.

(‏2‑22)

همچنین یک معکوس کننده ادمیتانسی دلخواه یک شبکه دو پورتی است، به­ طوری که این خاصیت را در هر فرکانسی نشان می‌دهد که اگر ادمیتانس  به یک پورت آن متصل شده باشد، در پورت دیگر آن ادمیتانس  به صورت رابطه (‏2‑23) دیده می‌شود.

[1] Conductive

[2] Inductive

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو