طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- پراکندگی[1] و ضریب کیفیت بی باری [2]

 

تا کنون تنها فیلترهایی را که دارای المان‌های بدون افت هستند را در نظر گرفته شده است، ولی هر فیلتر مایکروویو عملی المان‌های پر اتلاف با ضرایب کیفیت بی باری محدود وابسته با توان پراکندگی این المان‌ها را داراست. چنین پراکندگی پارازیتیکی[3] ممکن است به طور متناوب موجب تفاوت‌های اساسی بین پاسخ فیلتر واقعی و فیلتر ایده آلی که با المان‌های بدون افت طراحی‌شده، شود. بنابراین تعیین اثرات پراکندگی روی مشخصات افت درونی فیلتر لازم است.

1-1-1- ضرایب کیفیت بی باری المان‌های راکتیو پر اتلاف

به طور کلی افت‌ها در یک سلف، توسط مقاومت R سری با اندوکتانس خالص L نشان داده می‌شوند، همان طور که در شکل ‏2‑17 (الف) به تصویر کشیده شده است. ضریب کیفیت بی باری  سلف پر اتلاف4[4]  به صورت رابطه (‏2‑41) تعریف می‌شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو