طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی:پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-  خطوط CRLH غیرتشدیدی

 

اولین ساختار پیاده‌سازی شده با خط انتقال متامتریالی توزیع‌شده[1] توسط مرجع­های [18]  و [19]  ارائه شد و بعدها در کارهای زیادی مانند [20] و [21]  بکار گرفته شد. همانطور که شکل ‏3‑1 نشان می­دهد این ساختار شامل خازن interdigital به صورت سری و سلف ایجادشده با استاب اتصال کوتاه شده است. بعد از معرفی چنین ساختار CRLH بر روی تکنولوژی مایکرواستریپ با استفاده از خطوط انتقال، پیاده‌سازی‌های متنوعی در این زمینه انجام‌شده است[22] -[25] .

شکل ‏3‑1- اولین ساختار خط انتقال متامتریالی  CRLH توزیع‌شده با استفاده از تکنولوژی مایکرواستریپ[19]  .

در شکل ‏3‑1 انتظار می­رود  که فقط CL توسط interdigital در شاخه سری ایجاد شود اما به خاطر شار مغناطیسی ایجادشده توسط جریان شارشی در طول دندانه­های خازن، LR پارازیتی نیز به صورت سری در مدار معادل این ساختار قرار می­گیرد و همچنین انتظار می­رود که استاب اتصال کوتاه شده با via فقط سلف LL ایجاد کند اما به خاطر صفحه موازی با زمین، گرادیان ولتاژی بین خط و زمین ایجاد می‌شود که این معادل با خازن پارازیتی CR است.

همان طور که در فصل 1 بیان شده است برای این خطوط CRLH می­توان ساختارهای بالانس و غیر بالانس ایجاد کرد. شکل ‏3‑2 پاسخ فرکانسی برای این دو حالت را نشان می­دهد. همان طور که در این شکل دیده برای حالت بالانس هیچ شکافی در باند گذر وجود ندارد (شکل ‏3‑2 (الف)) و برای حالت غیر بالانس این شکاف حول فرکانس مرکزی f0 = 3 GHz  ایجاد می‌شود.

[1] Distributed

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو