طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

 مدل و روابط طراحی

کیفیت نقشه های تهیه شده توسطSAR  به شدت به حد تفکیک پذیری SAR   بستگی دارد. تفکیک‌پذیری SAR ، در شکل ‏2-1 نشان داده شده است. برای داشتن تصویر خوب بدیهی است که حد تفکیک پذیری بالایی را باید داشته باشیم. برای این منظور باید حد تفکیک پذیری در راستای برد  و سمت ، افزایش یابد یا بعبارت دیگر اندازه سلول‌ها در سطح زمین کوچکتر گردد.

 

شکل ‏2-1- نمایش تفکیک پذیری سلولی

 

شکل ‏2-2- تفکیک‌پذیری برد

 تفکیک‌پذیری در راستای برد

تفکیک‌پذیری در راستای برد،  توسط عرض پالس و LOS[1] پرتو با رابطه‌ی(‏2‑1) محاسبه می‌شود. در این رابطه  برابر با پهنای پالس سیگنال ارسالی است. اگر چندین هدف در دید رادار باشد، سیگنال دریافتی شامل چندین بازتاب با دامنه‌های متفاوت از رادار را خواهد بود. مکان قرارگیری این پالس‌های انعکاسی متناسب با فاصله اهداف از رادار است. اگر این اهداف از هم به اندازه  از هم فاصله داشته باشند، بصورت سیگنال‌های بازگشتی جدا از هم خواهند بود. با هندسه‌ی نشان داده شده در شکل ‏2-2، تصویر تفکیک‌پذیری برد بر روی زمین با نشان داده شده و بصورت رابطه‌ی (‏2‑2) قابل محاسبه است[1]:

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو