طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد:پایان نامه ارشد

  • دسته‌بندی نشده
دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مقایسه آرایه‌های واقعی با آرایه‌های مصنوعی

یک آرایه‌ی خطی متشکل از N المان همه جهته و با فاصله‌ی d بین المان‌ها با طول موج λ در شکل ‏2-9 نشان داده‌شده‌است. یک آرایه مصنوعی از حرکت دریک خط راست یک المان تشکیل شده که در نقاط مشخص که برابر با فاصله المان‌ها در آرایه واقعی است بوجود می‌آید. بنابراین هندسه آرایه‌های مصنوعی مشابه با هندسه‌ی آرایه‌های واقعی است [2]. با این تفاوت که درآرایه های مصنوعی همواره آنتن برای هر ارسال و دریافت در یک‌جای واحد قرار دارد. برای توضیح بیشتر اگر پالس iام در مکان iام ارسال شود و با توجه به اینکه سرعت حرکت هواپیما نسبت به سرعت حرکت موج خیلی کمتر است تقریباً در همان مکان iام انعکاس موج ارسالی دریافت خواهد شد برای مسیر i+1ام با مبنا قرار دادن مکان iام ، برای یک میسر رفت اختلاف فازی متناسب با  ایجاد خواهد شد و برای یک مسیر رفت و برگشت که در مکان i+1ام اتفاق می‌افتد اختلاف فازی متناسب با  ایجاد خواهد شد، پس در نهایت می‌توان اظهار کرد المان‌های آرایه مصنوعی نسبت به آرایه واقعی دو برابر اختلاف فاز خواهند داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو