طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

 هندسه دید از کنار برای رادار دهانه ترکیبی

اگر زاویه بین پرتو آنتن و جهت حرکت آنتن را  بنامیم، برای  دید رادار را دیدعمودی[1]، شکل ‏2-11 سمت چپ، و برای  دید رادار را  دید از کنار[2] ، شکل ‏2-11 سمت راست، گفته می‌شود.

 

شکل ‏2-11- بررسی دید از کنار و دید عمودی

 

همانطور که درشکل ‏2-11 نشان داده شده‌است درحالت دید عمودی برای هر سلول- فاصله[3] همواره دو نقطه در زمین وجود دارد که از هواپیما به یک فاصله هستند. این دو نقطه دارای داپلر یکسانی نیز خواهند بود. ولی در حالت دید از کنار که  باشد، هر نقطه از زمین که در یک سلول‌- فاصله قرار دارند با یک فاصله‌ی واحد مشخص می‌شوند. همچنین برای دید از کنار عمودی بیشترین گسترش داپلر و برای دید عمود کمترین گسترش داپلر ایجاد می‌شود.

شکل ‏2-12 هندسه دید از کنار را برای SAR را نشان می دهد. فرض بر این است که سکو در ارتفاع ثابت  و با سرعت ثابت  در پرواز است [2]. پهنای پرتو  3dBآنتن  و زاویه فراز  است. زاویه فراز ، زاویه بین محور z با محور پرتو پرتو آنتن است. ناحیه‌ای از سطح زمین که با پرتو آنتن روشن می‌شود را به اصطلاح فوت‌پرینت[4] می‌نامند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو