مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسي شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه سه ساعته

در اين مطالعه الگوریتم مورد استفاده همان الگوریتم نشان داده شده در شکل (2-3) مي‏باشد. بار هر باس در ساعت اول دقيقاً همانند جدول (2-3) و در ساعات دوم و سوم به ترتيب 90 و 85 درصد مقدار ذکر شده در آن جدول خواهد بود. با توجه به ميزان باري که براي هر باس از اين شبکه در هر ساعت در نظر گرفته شده، وضعيت قرارگيري واحدها که در جدول (2-12) آورده شده است. مجموعاً 9 حادثه در بازه زمانی مورد مطالعه به عنوان حوادث وخيم انتخاب شده بوسيله برنامه انتخاب حوادث (حوادث در نظر گرفته شده در اينجا شامل همان حوادث مطالعه قبل است که در هر سه ساعت امکان وقوع آنها وجود دارد و منجر به فعال شدن قيود پخش بار DC مي‏شوند) در نظر گرفته شده است. با توجه به مشخصات خطوط، ترانسفورماتورها و واحدهاي شبکه، با اجراي برنامه امنيتي بکارگيري واحدها، با فرمولاسيون پيشنهادي، نتايج در جداول (2-11) تا (2-16) آورده شده و با نتایج مرجع [41] مقایسه گردیده است.

جداول (2-12) تا (2-16) به ترتيب نشان­دهنده وضعیت روشن و خاموش بودن واحدهای تولید، مقدار توان توليدي واحدها،  رزرو بالارونده سمت توليد براي هر واحد، رزرو پايين رونده سمت توليد براي هر واحد و رزرو بالارونده سمت مصرف براي هر باس است. همانند مطالعه موردي اول در اينجا هم پيشنهاد هيچ يک از مصرف کنندگان براي فروش رزرو پايين رونده پذيرفته نشده و میزان قطع بار در هر باس نیز صفر است. استفاده از هردو روش تقریباً به نتايج يکساني براي وضعيت روشن و خاموش­بودن واحدها منجر مي‏شود (به غیر از واحد2 که در ساعت1 روشن شده) که در جدول (2-12) آورده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو