مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسي شبکه نمونه IEEE RTS2 در بازه يک ساعته

در اين مطالعه دياگرام شبکه در شکل (2-5) داده شده است. بار هر باس در هر دو بخش شبکه همانند جدول (2-3) خواهد بود. با توجه به ميزان بار ذکر شده، وضعيت قرارگيري واحدها نیز در جدول (2-4) آورده شده است؛ در این شبیه­سازی 6 حادثه به عنوان حوادث وخيم انتخاب شده بوسيله برنامه انتخاب حوادث در نظر گرفته شده است (حوادث در نظر گرفته شده در اينجا شامل همان حوادث مطالعه اول براي هريک از بخش­هاي شبکه RTS2 است). با توجه به مشخصات خطوط، ترانسفورماتورها و واحدهاي شبکه که در مرجع [51] بيان شده­اند، با اجراي برنامه امنيتي بکارگيري واحدها، يک بار با فرمولاسيون متداول و بار ديگر با بکارگيري فرمولاسيون پيشنهادي، نتايج در جداول (2-17) تا (2-19) آورده شده است. جدول (2-17) نشان مي‏دهد در اجراي برنامه با فرمولاسيون پيشنهادي و متداول، هزينه با دقت خوبي برابر است در حاليکه مدت زمان اجراي برنامه با روش پيشنهادي تقريباً يک دهم روش متداول است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو