پایان نامه:ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل های متغیر

این مدل­ها از هنگام معرفی توسط  kass[40] بسیار مورد توجه قرار گرفته است. وی کانتورهای فعال یا اسنک­ها[1]را معرفی کرد. این کانتورها بدلیل انعطاف پذیریشان بطور گسترده­ای در بخش­بندی پزشکی مورد استفاده قرار گرفته­اند [41]. این تکنیک اطلاعات سطح شیء و کنترل صافی منحنی را فراهم می­کند. این عملکرد انرژی با انجام معادلات اویلر- لاگرانژ در معادله PDE، کاهش می­یابد [42]. کاربرد این مدل­ها بطور گسترده­ای در بخش­بندی حفره­ها بکار رفته است [43،44]. در بیشتر مطالعات، ترم­های منظم چندان تغییر نمی­کند و اغلب مبتنی بر انحنا است. مسائل مربوط به بخش­بندی حفره­ها با استفاده از این مدل­ها عمدتاً مربوط به طراحی ترم می­باشد. GVF (جریان ناقل گرادیانت) بطور گسترده­ای مورد استفاده است [45،11،19]. GVF که ابتدا جهت کشیدن کانتورها درون حفره­ها شی مورد نظر طراحی شد، کارایی را افزایش داده است. دیگر ترم­های انرژی معرفی شده [47،46]، که حاوی انتشار جفت شده کانتورهای اپی­کاردیال و اندکاردیال که GVF ها را ترکیب می­کند می­باشد. موقعیت­های نسبی اندوکاردیوم و اپی­کاردیوم درون پروسه محدود می­شوند. بمنظور اطمینان از صافی حدفاصل، یک مدل شکلی پارمتریک (دایره، بیضوی و نواری) امکان ارائه فشرده و تسهیل فرمول­بندی انرژی را مهیا می­سازد. توجه کنید که مرحله اول کانتور که یک مرحله اعمال مورفولوژی ریاضی [48] یا الگوریتم EM [49] انجام شود.

[1] – Snak

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو