پایان نامه:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

 

2-7-1 اثرات محیط تصادفی گسسته

برای بررسی عملکرد معکوس زمانی در محیط­های با پراکندگی چندگانه، محیطی را با دو دیواره­ی [1]PEC در نظر می­گیریم. دیوارهای PEC امواج را به TRA هدایت می­کنند. از آنجایی که TRA به عنوان یک آیینه برای تمرکز سیگنال­های معکوس شده­ی  زمانی در محل منبع به کار می­رود، چند مسیری سبب

(الف)                                                                           (ب)

شکل 2-6 مشتق اول پالس BH در: الف- حوزه­ی زمان، ب- حوزه­ی فرکانس.

تداخل سازنده تنها در نقطه­ی تمرکز می­شود. بنابراین همانطور که در شکل2-7 دیده می­شود، در محیط­های ناهمگن تمرکز بهتری نسبت به محیط­های همگن وجود دارد. در واقع در حالتی که محیط دارای دیوارهای PEC می­باشد هم دامنه­ی تمرکز افزایش یافته و هم نقطه­ی کانونی نسبت به محیط همگن کوچکتر شده است.

2-7-2 اثرات محیط آماری مرتبه­ی اول

ابتدا اثرات واریانس محیط تصادفی بر روی خواص تمرکز سیگنال­های معکوس زمانی شده در قطبش  بررسی می­شود. واریانس از  تا  تغییر می­کند در حالی که طول همبستگی ثابت و برابر  در نظر گرفته شده است. همانطور که در شکل 2-8 دیده می­شود با افزایش واریانس دامنه­ی تمرکز افزایش می­یابد. علّت این امر این است که افزایش واریانس چند مسیری را افزایش می­دهد. در تکنیک TR، چند مسیری منجر به تداخل سازنده تنها در نقطه­ی تمرکز می­شود که مزدوج فاز کامل همدوس وجود دارد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو