پایان نامه:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

ملاحظات عملی در روش

در عمل، استفاده از روش [1] ، نیاز به رعایت مجموعه ای از ملاحظات دارد. به عنوان مثال، می بایست آرایه آنتن ها به دقت کالیبره شده باشد، در غیر این صورت، تاثیر قابل توجهی در خروجی به دست آمده، خواهد گذاشت. هم چنین، به منظور محاسبه تابع هزینه[2] و ماتریس هسین[3]، تابع هزینه، می بایست نسبت به ، دو بار مشتق پذیر باشد. به علاوه، مقدار دهی اولیه، به منظور همگرایی الگوریتم نیز می بایست با دقت کافی صورت پذیرد. به منظور مقدار دهی اولیه، می توان ابتدا از روش ، استفاده نموده و مقادیر اولیه محاسبه گردد. سپس از الگوریتم ، برای محاسبه مقادیر، به میزان دقیق تر استفاده می شود. اما
می بایست توجه نمود که از روش ، تنها برای سیگنال های ارسالی که ناهمبسته باشند، می توان استفاده نمود. یکی دیگر از روش های قابل کاربرد برای مقداردهی اولیه در روش ، روش بردار تصویر متناوب[4]  است. ایده اصلی الگوریتم ، توسط “واکس[5]” و “زیسکایند[6]” (32) به منظور حل مسائل چند بعدی، از طریق جایگزینی آن توسط مسائل یک بعدی شکل گرفت. این روش را می توان به کلیه منابع، اعم از همبسته یا ناهمبسته اعمال نمود. اگرچه این روش در حالت کلی، به یک مقدار مینیمم محلی، همگرا می گردد، ولی سرعت همگرایی آن در صورتی که ماتریس هسین به شکل نامناسب تعریف شده باشد، بسیار کند خواهد بود.

در روش ، در واقع با اجرای الگوریتم به صورت سلسله مراتبی، ‌سعی در بهبود خروجی و افزایش دقت محاسبه زوایای ورودی داریم. در واقع، در هر مرحله از محاسبه می بایست، مقادیر تابع ، تقریب زده شود. هم چنین به منظور محاسبه عبارت های فوق، می بایست  و  به دست آید که به این منظور  می توان از روش تجزیه ، استفاده نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو