پایان نامه:طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- درون یابی Cubic Spline

درون یابی Cubic Spline یک چند جمله ای هموار و پیوسته را به زیر حامل های مابین سمبل های آموزشی تطبیق می دهد [17]. این درون یابی با به کارگیری تابع “spline” در نرم افزار MATLAB قابل استفاده می باشد. در شکل (5-9)، NMSE تخمین کانال با استفاده از سیگنال های آموزشی متعامد و درون یابی Cubic Spline بر حسب SNR متوسط برای مقادیر مختلف  رسم شده است. پارامتر های سیستم شبیه سازی شده همانند بخش (5-2-1) می باشد. همان طور که در این شکل دیده می شود، با افزایش تعداد زیر حامل های آموزشی، عملکرد تخمین کانال بهبود می یابد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو