پایان نامه ارشد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

       روش جریان بصری[1]

اساس این روش بر این فرض استوار است که هر گونه جابجایی و حرکت نسبی میان دوربین و اجسام صحنه باعث ایجاد جریان خواهد شد. بنابراین با آشکارسازی این جریان ها می توان به یک الگوی[2] حرکت در تصویر دست یافت. هدف نهایی در این الگوریتم آن است که به هر نقطه درهر فریم، یک بردار سرعت نسبت دهد. به طوری که بزرگی این بردار نشان دهنده مقدار سرعت و جهت آن بیان کننده جهت حرکت نقاط در طول فریم های متوالی می باشد. در واقع این بردارها همان الگو حرکتی مذکور را ایجاد می کنند.

این الگوریتم با در نظر گرفتن دو فرض اساسی به وجود آمده است. اهمیت این فرض ها به حدی است که در صورت نقض شدن آن ها، بازده الگوریتم به طور چشمگیری کاهش می یابد. با استفاده از هر کدام از این فرض ها در اطراف هر نقطه می توانیم به یک شرط برای نقطه مورد نظر برسیم. بنابراین در حالت کلی در اطراف هر نقطه به دو شرط کلی خواهیم رسید که با اعمال این دو شرط می توانیم بردار سرعت در راستای افقی و عمودی را به دست آوریم. در ادامه با ذکر فرض ها، شروط مورد نظر را به دست خواهیم آورد ]9، 10[.

اولین فرض این نکته را بیان می کند که شدت نور یک نقطه در یک بازه زمانی تقریبا ثابت و بدون تغیر است. در نتیجه می توان در نظر گرفت که :

 

در رابطه بالا عبارات   به ترتیب نشان دهنده مشتق در  طول زمان و در راستایt ، y و x می باشد. همچنین u , v نیز معرف سرعت در راستای y و x هستند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو