پایان نامه ارشد:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

       QCI

QCIیک عدد است که به عنوان مرجع برای پارامترهای گروه مشخص مورد استفاده قرار می­گیرد که عملکرد ارسال بسته را کنترل کند.  به هر حامل فقط و فقط یک مقدار QCI تخصیص داده می­شود. به صورت کلی QCI مشخص می­کند که برای توصیف نوع حامل نظیر اینکه آیا حامل ضمانت کننده­ی نرخ بیت است یا عدم
ضمانت­ نرخ بیت مورد استفاده قرار می­گیرد و پارامترهایی نظیر اولویت، تاخیر بسته ونرخ از دست رفتن بسته را نشان می­دهد]13[.

   ARP

ARP برای تصمیم­گیری در مورد اینکه یک حامل به کاربر تعلق گیرد یا به علت کمبود منابع تعلق نگیرد، مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین ARP می­تواند برای تصمیم­گیری درمورد آزادسازی حامل در طول برقراری رابطه به علت محدودیت منابع نیز مورد استفاده قرار می­گیرد]14[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

بستن منو