پایان نامه ارشد:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

تبدیلات المانی و فرکانسی

 

تا کنون ما فقط فیلترهای نوع پایین گذر را که دارای رسانایی/ مقاومت منبع نرمالیزه شده  و فرکانس قطع  هستند، بررسی کردیم. برای تعیین مشخصات فرکانسی و مقادیر المانی فیلترهای عملی بر اساس نوع پایین گذر یک روش ممکن، کاربرد تبدیلات المانی و فرکانسی است. تبدیل فرکانسی که نگاشت فرکانسی[1] نیز نامیده می‌شود، روی همه المان‌های راکتیو اثر می‌گذارد ولی تأثیری روی المان‌های مقاومتی ندارد.

(الف)

(ب)

شکل ‏2‑5- فیلترهای نوع پایین گذر برای فیلترهای تمام قطب، (الف) ساختار شبکه نردبانی و (ب) معادل آن [15].

در مجموع با نگاشت فرکانسی، مقیاس گذاری امپدانس[2] نیز از طریق تبدیل المانی مورد نیاز می‌شود. با مقیاس گذاری امپدانس حالت نرمالیزه  از بین رفته و فیلتر به هر مقدار از امپدانس منبع که با  نشان داده می‌شود، تنظیم می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو