پایان نامه ارشد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات موردی

مطالعات موردی در اين فصل بر روی دو شبکه­ی استاندارد IEEE RTS (24 باس و 48 باس) صورت گرفته است. تمام قيود معرفی شده در بخش­های قبلی در هر يک از شبیه­سازی­ها لحاظ شده است. در این تحقیق برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX که در حل مسائل ترکیب با عدد صحیح کارا می­باشد، استفاده شده است. در مرجع [41] کاربردی بودن فرمولاسیون ارائه شده و تاثیر استفاده از این فرمولاسیون در کاهش زمان اجرای برنامه نسبت به روش ­مرسوم نشان داده شده است.  لذا پاسخ های مسئله مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی تنها از طريق فرمولاسيون پيشنهادی در مرجع [41] بدست آمده­اند. در این فصل به دلیل متفاوت بودن نرم­افزارهای بهینه­سازی مورد استفاده برای مسئله مشارکت واحدها با مرجع [41] (نرم­افزار Matlab) نتايج بدست آمده در این دو تحقیق با هم مقایسه شده است تا مؤثر بودن نرم­افزار بهینه­سازی مورد استفاده در کاهش زمان اجرای مسئله بهینه­سازی نیز نشان داده شود. با توجه به اینکه مشکل اشاعه روش برای شبکه­های بزرگ­تر در تعداد ساعات شبیه­سازی بیشتر برای برخی دانشجویان وجود دارد، لذا در پایان این فصل، مسئله بهینه­سازی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در بازه زمانی 24 ساعت (یک شبانه روز) در دو شبکه استاندارد معرفی شده مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

بستن منو