پایان نامه ارشد با موضوع سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

پردازش سیگنال آرایه خطی

در این بخش موضوعات مربوط به پردازش سیگنال و روش های مورد استفاده برای تخمین جهت سیگنال دریافتی توضیح داده خواهد شد.

 فرضیات پایه:

میدان دور

هنگامی که فاصله بین منبع ارسال سیگنال تا گیرنده نسبت به ابعاد سنسور آرایه بسیار بزرگ باشد، سیگنال دریافتی توسط سنسورها به صورت میدان صفحه ای مفروض خواهد بود. با این فرض زاویه مشاهده سیگنال هر منبع نسبت به کلیه سنسورها یکسان می گردد. برای درست بودن فرض بالا می بایست شرایط ناحیه فرونهافر[1] برقرار باشد[3]:

(1- 17)

که  قطر کوچکترین کره در بر گیرنده کل آرایه و  فاصله از منبع می باشد.

سیگنال باند باریک

سیگنال ارسالی  با فرکانس حامل  و تابعی از زمان به شکل زیر معرفی می گردد:

(1- 18)

و  به ترتیب دامنه و فاز تابع  می باشد. اگر  را زمان تاخیر انتشار بین سنسورها در نظر بگیریم، در صورتی که  و  نسبت به  تغییرات بسیار جزئی داشته باشد، (اصطلاحاً تغییرات کندی نسبت به  داشته باشد) روابط زیر را خواهیم داشت :

(1- 19)

(1- 20)

پس طبق روابط بالا انتقال زمانی  تابع  به شکل زیر در می آید:

(1-21)

بنابراین با استفاده از اعداد مختلط، شیفت زمانی را می توان به صورت حاصل ضرب یک عدد مختلط با فاز ثابت نمایش داد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو