پایان نامه ارشد برق:طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوریتم MMSE

در این بخش به بررسی الگوریتم تخمین کانال MIMO-OFDM که از معیار بیز استفاده می کند می پردازیم. الگوریتم MMSE شناخته شده ترین الگوریتم تخمینی است که مبتنی بر معیار بیز می باشد. تخمینگر MMSE با استفاده از اطلاعات آماری کانال کیفیت تخمین کانال را افزایش می دهد. از آنجا که کانال های مختلف بین هر جفت آنتن فرستنده و هر آنتن گیرنده مستقل بوده و در عین حال از توزیع آماری یکسانی برخوردارند، لذا تخمین MMSE به صورت یکسان برای هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده انجام می شود [27]. لذا به خاطر سهولت در نوشتار از گذاشتن اندیس های مربوط به آنتن فرستنده و گیرنده خودداری می کنیم. بر اساس [27]، تخمین MMSE کانال مربوط به هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده به صورت زیر بدست می آید:

که در آن  ماتریس کواریانس پاسخ فرکانسی کانال بوده و  ماتریس کواریانس نویز در حوزه ی فرکانس می باشد. همچنین  تخمین پاسخ فرکانسی کانال می باشد که از هر کدام از روش های ذکر شده در فصل قبل می تواند بدست آید. لازم به ذکر است که رابطه ی (7-1) در حالتی است که از الگوی بلوکی در سمبل آموزشی استفاده شده باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو