پایان نامه ارشد برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

 

طرح ارائه شده در این مطالعه بر اساس ترکیب روش­های ﺑﻬﻴﻨﻪ­ﺳﺎزي دﺳﺘﻪ ذرات[1] (pso) و پیمایشگر تصادفی[2] بهبود یافته می­باشد که برای بخش­بندی خودکار و هم­زمان بطن­های راست و چپ از تصاویر قلبیMRI  ارائه شده است.

در این روش ما ابتدا به وسیله روش PSO تصویر را بخش­بندی می­کنیم و سپس با اعمال عملیات ساختاری بخش بندیPSO  را ارتقا خواهیم داد. از ساختارهای عملیاتی برای حذف اجزای کوچک از  تصویر و برای از بین بردن مشکل عضله پاپیلاری در بخش­بندی بطن چپ استفاده می­شود.

در بخش­بندی بطن چپ یکی از مشکلاتی که با ان مواجه هستیم حضور عضلات پاپیلاری در آن می­باشد که دارای تباین متفاوتی با بطن می­باشد در حالی که در بخش­بندی بطن چپ نباید  این نواحی به عنوان نواحی مجزا از بطن تقسیم­بندی شوند. روشی که برای حل این مشکل در این تحقیق ارائه شده است استفاده از ساختارهای عملیاتی می­باشد. همچنین با استفاده از ساختارهای عملیاتی اجزای کوچک از تصویر حذف خواهند شد.

از تصویر خروجی این مرحله هم برای خودکار کردن روش نیمه خودکار پیمایشگر تصادفی و انتخاب نقاط برچسب دار استفاده می­کنیم و هم از طریق تصویر بخش­بندی شده در این مرحله بطن راست و چپ را در تصویر اصلی بخش­بندی کرده و آن را به عنوان تصویر ورودی الگوریتم پیمایشگر تصادفی استفاده می­کنیم، که باعث افزایش دقت و سرعت روش پیمایشگر تصادفی بهبود یافته می­شود. نهایتا روش پیمایشگر تصادفی بهبود یافته­ای که در این مطالعه ارائه شده است بخش­بندی نهایی و هم­زمان بطن راست و چپ قلب را انجام می­دهد. روند روش ارائه شده در شکل 1 نشان داده شده است.در ادامه، ابتدا در بخش (3-2) روش pso را با جزئیات معرفی می­کنیم ، عملیات­های ساختاری استفاده شده در این مطالعه را در بخش (3-3) بررسی کرده و نهایتا در بخش (3-4) به بررسی الگوریتم پیمایش تصادفی و الگوریتم پیمایش تصادفی بهبود یافته توسط این تحقیق می­پردازیم. ضمنا تصویر پردازش شده در هر مرحله آورده شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو