پایان نامه ارشد برق با موضوع طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوریتم MMSE با استفاده از تخمین ماتریس کواریانس کانال

با توجه به این نکته که عموما اطلاعات آماری نظیر پروفایل تاخیر توان کانال در گیرنده ی مخابراتی در دسترس نیست، در عمل با تخمین پروفایل تاخیر توان کانال، الگوریتم MMSE قابلیت پیاده سازی دارد. با توجه به اینکه پاسخ ضربه ی کانال در حوزه ی زمان مستقل است، ماتریس کواریانس پاسخ ضربه ی کانال یک ماتریس قطری می باشد. از طرفی کانال های مختلف مربوط به هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده شرایط انتشار یکسانی را توام با توزیع آماری یکسان تجربه می کنند و لذا تاخیر مربوط به هر مسیر کانال در آن ها یکسان می باشد. بنابراین تخمین پروفایل تاخیر توان و در نتیجه ماتریس کواریانس پاسخ ضربه ی کانال از رابطه ی زیر بدست می آید:

که در آن  تخمین LS پاسخ ضربه ی کانال  می باشد.  در شکل (7-1) عملکرد تخمینگر MMSE همراه با تخمین ماتریس کواریانس پاسخ ضربه ی آن با مشخصات سیستم شبیه سازی شده ی بخش (7-1) شبیه سازی و رسم شده است. در این شبیه سازی از الگوریتم Li برای تخمین LS کانال استفاده شده است. همان طور که در شکل مشاهده می شود، الگوریتم تخمین MMSE که از تخمین ماتریس کواریانس کانال استفاده می کند، عملکرد تخمین کانال را به صورت قابل توجهی نسبت به الگوریتم LS ارتقا می دهد. برای مطالعه ی بیشتر در زمینه ی تخمین پروفایل تاخیر توان کانال می توان به منابع موجود در [30]-[33] مراجعه کرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو