پایان نامه ارشد برق با موضوع مدل، چالش‌ها و روش‌های زمان‌بندی متمرکز در شبکه‌های مش بی‌سیم

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • شبکه کردن شرکت های تجاری

این کاربرد می‌تواند شبکه‌ای کوچک داخل یک اداره، شبکه ای متوسط برای همه ی ادارات داخل یک ساختمان، و یا یک شبکه ی بزرگ بین ادارات شامل چندین ساختمان باشد.به عنوان مثال در حال حاضر استاندارد IEEE 802.11 به طور گسترده در ادارات مختلف استفاده می شود. با این حال شبکه های بی‌سیم هنوز نواحی مجزایی هستند و اتصالات بین آن ها می تواند از طریق اینترنت برقرار شود، که علت اصلی قیمت زیاد این گونه شبکه کردن است.

شکل  ‏2‑15- WMNها برای یک شبکه تجاری[22]

اگر همان طور که در شکل (2-15) نشان داده شده است، نقاط دسترسی را با نقاط مش جایگزین نماییم، سیم های اینترنت حذف شده و مودم های چندگانه بین همه‌ی گره های کل شبکه به اشتراک گذاشته می شود. در نتیجه بهره گیری از منابع در شبکه ی شرکت های تجاری افزایش می یابد. این WMN نیز می تواند با گسترده شدن این شرکت ها، رشد داده شود [22و2].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

بستن منو