پایان نامه ارشد برق درباره آنتن میکرواستریپ

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

3-7-  کاربرد فرامواد در آنتن

 

اندازه آنتن با استفاده از یک جفت فرامواد مکمل کاهش می یابد. با استفاده از کاواکی که از ترکیب محیط SNG و محیط راست گرد ساخته شده است می توان ابعاد آنتن را کاهش داد(Mahmoud, 2004; Tretyakov et al., 2005; Alu et al., 2007; Bilotti et al., 2008 ).

فراموادی که دارای ضریب شکست نزدیک به صفر هستند سبب افزایش سمت گرایی آنتن می شود. در این حالت، امواجی ابتدا از منبع وارد فرامواد می شود، سپس این امواج با زاویه ای بسیار نزدیک به جهت عمود بر سطح از فرامواد خارج می شود که این امر سبب افزایش سمت گرایی می شود. این امر برای اولین بار با دو سیم باریک به صورت آزمایشگاهی به اثبات رسیده است(Enoch et al., 2002; Lovat et al., 2006 ).

نتایج تئوری نشان می دهد که توان تشعشعی آنتن هایی که از لحاظ الکتریکی کوچک هستند مانند دوقطبی الکتریکی و مغناطیسی ، با استفاده از فرامواد افزایش می یابد(Ziolkowski et al., 2003; Ziolkowski et al., 2006; Tone et al., 2005). موضوعی که در مدت اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، کوچک سازی آنتن های میکرواستریپ است. در این روش ابعاد آنتن در شرایطی که بر پهنای باند اثر نمی گذارد، کاهش می یابد.

در مقالات بسیاری از آنتن های با مواد مغناطیسی مصنوعی گزارش داده شده است(Ikonen  et al., 2006;Mosallaie et al., 2007; Ikonen et al., 2007).

ترکیب تیغه هایی با پارامتر های مواد مکمل باعث کاهش امواج نشتی [1]می شود، این امر نیز سبب افزایش سمت گرایی آنتن می شود(Alu et al., 2007).

در ادامه چند نمونه از استفاده فرامواد به عنوان رولایه آنتن میکرواستریپ ارائه خواهد شد و مزیت های استفاده از این مواد بررسی می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو