پایان نامه ارشد برق درباره تابع حساسیت ضربه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • مدل حاجی میری: مدل خطی متغیر با زمان

همه­ی نوسان‌ساز­ ­ها ذاتا سیستم­هایی متغیر با زمان هستند و فرض خطی نامتغیر با زمان (LTI[1]) قابل تردید است. حاجی میری در سال 1998برای نخستین بار نوسان‌ساز­ را به عنوان یک سیستم تغییر پذیر با زمان در نظر گرفت و بر مبنای آن ادعا نمود فرآیند ایجاد نویز فاز در طول یک دوره تناوب نوسان ثابت نمی­باشد و بیشتر نویز فاز یک نوسان‌ساز­ در زمان­های گذر از صفر آن ایجاد می­شود. در مدل ارائه شده برای نویز فاز توسط حاجی میری دو فرض خطی و تغییر پذیر با زمان نوسان‌ساز­ گماشته شده و به اثبات آنها پرداخته است که در ادامه بطور خلاصه بیان می­شود.

  • اثبات فرض تغییر پذیر با زمان بودن نوسان‌ساز­

در مدل حاجی میری، برای اثبات تغییر پذیر با زمان بودن نوسان‌گر، را به صورت یک سیستم با n ورودی (هر ورودی متناظر با یکی از منابع نویز مدار) و دو خروجی که همان دامنه لحظه­ای  و فاز لحظه­ای  هستند، مدل می‌شود. همان­طور که در شکل (2-37) نشان داده شده است، برای هر منبع نویز سیستم را به صورت سیستم جداگانه با یک ورودی و یک خروجی در نظر گرفت.

هر دو سیستم شکل (2-37) سیستم های متغیر با زمان می باشند.  برای نمونه نوسان‌ساز­ LC ساده شکل  (2-38) را در نظر بگیرید. برای یافتن پاسخ سیستم­ها که همان دامنه و فاز هستند، بهتر است پاسخ ضربه­ی سیستم مشخص شود تا با استفاده از روابط ریاضی بتوان پاسخ به سیگنال ورودی را محاسبه کرد. از این رو چنانچه یک سیگنال جریان ضربه به این نوسان‌ساز­ اعمال شود، دامنه و فاز نوسان‌ساز­ پاسخ هایی مطابق شکل های (2-38) از خود نشان می دهند.

[1]Linear Time Invarient

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

Close Menu