پایان نامه ارشد برق درباره تخمین کانال در سیستم های MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- پروفایل تاخیر توان

پروفایل تاخیر توان ، که از قرار دادن  در رابطه ی (3-4) بدست می آید ( )، نشان دهنده ی توان متوسط مربوط به هر تاخیر کانال چند مسیره می باشد. دو پارامتر گسترش تاخیر میانگین[1] و گسترش تاخیر RMS[2] به ترتیب به صورت زیر تعریف می شوند:

با توجه به روابط (3-6) و (3-7)، پخش تاخیر متوسط و RMS در واقع تاخیر مربوط به هر مولفه ی چند مسیره را متناسب با توان آن وزن دهی می کند به گونه ای که مولفه های ضعیفتر کانال چند مسیره اثر کمتری نسبت به مولفه های قویتر در پخش تاخیر کانال داشته باشند. این امر به خصوص در سیستم های مخابراتی نظیر OFDM که پخش تاخیر کانال به عنوان یک پارامتر طراحی تاثیر گذار در آن ها مورد استفاده قرار می گیرد، از اهمیت بالایی بر خوردار است. تاخیر زمانی  که برای ،  باشد، می تواند تقریبا پخش تاخیر کانال را مشخص کند و این مقدار معمولا به صورت مضرب صحیحی از پخش تاخیر RMS در نظر گرفته می شود ( ).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو