پایان نامه ارشد برق درباره سیگنال های باند پهن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

 

چکیده 1

مقدمه. 2

 

فصل اول : اصول انتشار امواج

1-1- مقدمه. 4

1-2- انتشار امواج.. 4

1-3-سنسورهای آرایه ای.. 6

1-4- پردازش سیگنال آرایه خطی.. 7

1-4-1- فرضیات پایه. 7

1-4-1-1- میدان دور 7

1-4-1-2- سیگنال باند باریک…. 7

1-4-1-3- ایستائی.. 8

1-4-1-4- سیگنال های چندگانه. 8

1-4-1-5- نویز (Noise) 8

1-5- تبدیل مکان – زمان.. 9

1-6- سیگنال های تصادفی.. 10

 

فصل دوم: روش های پردازش سیگنال های باند باریک

2-1-مقدمه. 15

2-2-روش های مبتنی بر پایه طیف… 15

2-3-روش های شکل دهی پرتو. 15

2-3-1-روش شکل دهی پرتو متعارف… 15

2-3-2- روش کاپون.. 17

2-3-3- روش های مبتنی بر زیر فضا 19

2-3-4-معرفی روش .. 20

2-3-5- الگوریتم .. 21

2-3-6- معرفی روش .. 23

2-3-7-مدل داده ها 25

2-3-8- الگوریتم ESPIRIT.. 28

2-4-آنتن های آرایه ای.. 31

2-5- مدل سیگنال.. 35

2-6- ماتریس کوواریانس…. 36

 

فصل سوم: جهت یابی سیگنال های پهن باند

3-1- مقدمه. 39

3-2- معرفی سیگنال های باند پهن.. 39

3-3- معرفی تکنیک های مختلف جهت یابی سیگنال های باند پهن.. 41

3-3-1- مدلسازی داده های باند پهن.. 41

3-3-2- معرفی اجمالی روش های جهت یابی سیگنال های باند پهن با استفاده از بانک فیلتر. 42

3-3-3- مدل فرکانسی سیگنال باند پهن.. 44

3-3-4- الگوریتم های مختلف جهت یابی سیگنال های پهن باند. 47

3-3-5- روش های جهت یابی ناهمبسته. 47

3-3-6- روش های ناهمبسته فرکانسی.. 48

3-3-7- فرم دهنده بیم به روش کاپون.. 48

3-3-8- میانگین گیری حسابی.. 51

3-3-9- روش میانگین گیری هندسی.. 52

3-3-10- روش میانگین گیری هارمونیک…. 53

3-3-11- الگوریتم موزیک پهن باند. 53

3-3-12- الگوریتم وزن دهی مناسب زیرفضاها 55

3-3-13- محاسبه تخمین به روش .. 58

3-3-14- ملاحظات عملی در روش .. 60

3-3-15- روش های جهت یابی همبسته زیرفضایی( ) 62

3-3-16- روش ماتریس تمرکز قطری.. 62

3-3-17- روش زیرفضای چرخشی سیگنال.. 64

3-3-18- استفاده از ماتریس کانونی در روش .. 66

3-3-19– روش وزن دهی متوسط به زیر فضاهای سیگنال( ) 67

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو