پایان نامه ارشد برق درباره محیط تصادفی پیوسته

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه                                                                                                                                   1

1-1 تصویربرداری الکترومغناطیس                                                                                                            2

1-2 تصویربرداری ماکروویو                                                                                                                         3

1-3 مروری بر پیشینه­ی تکنیک­های Time-Reversal                                                                         5

1-4 دور نمای پایان نامه                                                                                                              6

فصل 2: تکنیک معکوس زمانی وضوح بالا                                                                                          8

2-1 مقدمه                                                                                                                    9

2-2 Time-Reversal                                                                                                            9

2-3 تئوری Time-Reversal                                                                                                     12

2-4 معرفی آزمایشگاه عددی برای پیاده سازی Time-Reversal                                                           13

2-5 مدل­های محیط تصادفی                                                                                                      14

2-6 تنظیم محاسباتی                                                                                                               16

2-7 نتایج عددی                                                                                                                     16

2-7-1 اثرات محیط تصادفی گسسته                                                                                   17

2-7-2 اثرات محیط آماری مرتبه­ی اول                                                                                      19

2-7-3 اثرات محیط آماری مرتبه­ی دوم                                                                                      19

فصل 3: تصویربرداری با تحلیل عملگر وارون زمانی                                                                         21

3-1 مقدمه                                                                                                                     22

3-2 تجزیه­ی ماتریس عملگر زمانی                                                                                               25

3-3 روش DORT                                                                                                                   29

3-3-1 شبیه سازی DORT                                                                                              30 3-4 روش TR-MUSIC                                                                                                            35

3-5 نتایج شبیه سازی در محیط­های تصادفی                                                                                  41

3-5-1 اثرات محیط آماری مرتبه­ی اول                                                                                   41

3-5-2 اثرات محیط آماری مرتبه­ی دوم                                                                                      42

 

فصل 4: تصویربرداری در حضور مانع                                                                                               46

4-1 مقدمه                                                                                                                     47

4-2 بررسی اثر پلاریزاسیون در وضوح تصویر                                                                                47

4-2-1 بررسی مد                                                                                                         48

4-2-2 بررسی مد                                                                                                                 49

4-3 تأثیر دیوار بتن مسلح و پارتیشن­بندی در داخل اتاق بر TWI                                                         53

4-3-1 تأثیر دیوار بتن مسلح                                                                                                   53

4-3-2 تأثیر دیوار بتن مسلح و پارتیشن بر TWI                                                                           55

4-4 ردیابی اهداف متحرک در پشت دیوار                                                                                      55

4-5 نتیجه­گیری                                                                                                                       59

4-6 تحقیقات آینده                                                                                                         60

مراجع                                                                                                                                 62

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو