پایان نامه ارشد برق در مورد:تخمین کانال در سیستم های MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مدل کانال

مدل کردن کانال در واقع برای توصیف انتشار در محیط های بیسیم به کار می رود و بررسی آن در طراحی الگوریتم های پردازش سیگنال و در نتیجه پیاده سازی بهینه ی سیستم های مخابرات بیسیم از اهمیت بالایی برخوردار است. در اکثر قریب به اتفاق سیستم های بیسیم، مدل کانال چند مسیره ی آماری[1] برای توصیف کانال های بیسیم به کار می رود. بر اساس این مدل، پاسخ ضربه ی کانال چند مسیره متغیر با زمان همراه با محوشدگی مقیاس کوچک عبارتست از:

 

که در آن  گین مختلط مربوط به مسیر ام کانال،  فاز مربوط به مسیر ام کانال (که وابسته به تاخیر و داپلر کانال می باشد)، و  تاخیر متناسب با مسیر ام کانال می باشد.  مولفه ی متناظر با مولفه ی LOS می باشد. در کانال چند مسیره چنانچه طول پالس ارسالی برابر  باشد، طول سیگنال دریافتی برابر  خواهد بود که   پخش تاخیر[2] کانال چند مسیره می باشد. همان طور که در شکل (3-1) مشاهده می شود، اگر  باشد آنگاه مولفه های چند مسیره تقریبا بر روی هم دریافت می شوند. اصطلاحا گفته می شود که این کانال دارای محوشدگی باریک باند[3] می باشد. از طرف دیگر، اگر  باشد آنگاه مولفه های چند مسیره مختلف قابل تفکیک خواهند بود و در این حالت ISI در گیرنده رخ خواهد داد. . اصطلاحا گفته می شود که این کانال دارای محوشدگی پهن باند[4] می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي

بستن منو