پایان نامه ارشد برق در مورد الگوریتم پیمایش تصادفی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

نحوه پیاده­سازی روش پیشنهادی

 

روش بخش­بندی و استخراج بطن راست و چپ، با استفاده از نرم­افزار MATLAB 2010 a پیاده­سازی شده است. در این تحقیق برای ارزیابی روش­های ارائه شده از تصاویر MRI پشت سر هم که خصوصیات آن­ها در قسمت 4-2 آورده شد، مورد استفاده قرار گرفته است.

روش پیشنهادی بر روی داده­های شرح داده شده در جدول 4-1 الف و جدول 4-2 ب پیاده­سازی شد. همانطور که در فصل 3 گفته شد روش ارائه شده در این تحقیق یک روش خودکار بر اساس ترکیب روش PSO و روش پیمایش تصادفی می­باشد. در روش سنتی پیمایش تصادفی گذاشتن نقاط بصورت دستی و با دخالت کاربر می­باشد، ولی در روش ارائه شده برچسب گذاری نقاط به صورت خودکار انجام می­شود، در این روش بطن چپ و راست بخش­بندی می­شود اما تصویر بدست آمده در این مرحله مطلوب نبوده و نیاز به اصلاحات و بررسی بیشتری دارد، بنابراین با انتخاب نقاط برچسب دار توسط روش PSO و ساختار­های عملیاتی، تصویر را آماده پردازش دیگری می­کنیم. روش PSO یک روش پارامتری است، بنابراین احتیاج است که مقادیر پارامترها به گونه­ای تعیین شود که نتیجه سریع­تر همگرا شود (جدول 3). وزن­های شناختی ، اجتماعی و حرکتی بر اساس محاسبات انجام شده در چندین کار که تمرکز آنها روی تجزیه تحلیل همگرایی بوده است انتخاب شده اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو