پایان نامه ارشد برق ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

       مفهوم الگوریتم تطبیق بلوکی

این الگوریتم ها به طور خلاصه به عنوان روش هایی برای محاسبه میزان همبستگی در نظر گرفته می شوند. نحوه عملکرد این الگوریتم ها به این صورت است که در مرحله اول تصویر حاضر را به صورت مجموعه ای از بلوک های مربعی غیرهمپوشان تبدیل می کند. هدف کلی این روش ها آن است که برای هر بلوک از فریم فعلی[1]، بلوک متناظری در فریم بعدی[2] را به گونه ای بیابد که این دو بلوک بیش ترین شباهت را با هم داشته باشد. برای یافتن بهترین متناظر برای هر بلوک از فریم فعلی، در محدوده مشخصی اطراف موقعیت همان بلوک ولی در فریم بعدی جستجو را انجام می دهد. بهترین بلوک متناظر را بلوکی در نظر می گیریم که دارای کمینه مقدار خطا باشد. به عبارت بهتر بیشینه میزان شباهت با بلوک اولیه را داشته باشد. برای اندازه گیری و همچنین بیان میزان شباهت میان بلوک ها از توابع گوناگونی استفاده می شود. این توابع معمولا غیر منفی و بر اساس تفاوت شدت رنگ پیکسل ها می باشند. توابعی که در ادامه بحث معرفی خواهند شد به نوعی معمول ترین توابع مورد استفاده در این دسته از الگوریتم ها برای بیان شباهت می باشند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو