پایان نامه ارشد برق طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- خط انتقال تعمیم‌یافته با ضریب شکست منفی (NRI-TL)

 

متامتریال‌ها برای نمایش ضریب شکست منفی می­توانند با استفاده از خطوط انتقال بار شده در یک پیکربندی دوگان (high-pass) ساخته شوند[43] -[45] . در اینجا خط انتقال با ضریب شکست تعمیم‌یافته (NRI-TL) معرفی می‌شود که دارای دو باند چپگرد است. این باندهای چپگرد با دو باند راستگرد همراه می‌شود. دو باند توقف که به طور کل در بین باندهای چپگرد و راستگرد ایجاد می‌شوند می­توانند از بین روند[43] -[44] . با این کار دو باند پیوسته ایجاد می‌شود که این یک انتقال از پاسخ چپگرد به پاسخ راستگرد را نشان می‌دهد ( عبور از دو نقطه­ای که است). چنین خط متامتریالی می­تواند برای کاربردهای فیلتر چهار بانده (یا حتی چند بانده) و دو بانده استفاده شود. مدار شکل ‏3‑14 را می­توان برای توصیف این منظور در نظر گرفت. شاخه افقی شامل یک رزوناتور L-C سری  و به صورت سری با یک رزوناتور L-C موازی  است. شاخه عمودی دوگان شاخه افقی است که شامل رزوناتور سری موازی با یک رزوناتور موازی است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو