پایان نامه ارشد درباره جهت یابی سیگنال های پهن باند

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

6-1- نتیجه‌گیری

در این پایان نامه الگوریتم‌های مختلف جهت‌یابی سیگنالهای پهن باند که بر مبنای استفاده از فیلتر بانک در ورودی آنتنهای آرایه‌ای طراحی شده است را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

به طور کلی الگوریتم‌های جهت‌یابی بر مبنای سیگنالهای باند باریک معرفی گردیده‌اند بدین منظور سعی شده که با استفاده از فیلتر بانک ابتدا سیگنال‌های پهن باند را به بین‌های باند باریک تفکیک نموده سپس دو روش کلی تخمین زاویه ورود سیگنال ارائه می‌گردد.

1- پردازش هر بین فرکانسی بصورت مشعل از بین‌های دیگر (الگوریتم های ناهمبسته) و محاسبه زاویه ورود در هر بین فرکانسی و ترکیب نتایج آن به منظور محاسبه زاویه نهایی. از جمله این الگوریتم‌ها می‌توان به الگوریتم میوزیک، کاپون، اشاره نموده که الگوریتم میوزیک بر مبنای تفکیک زیر فضای سیگنال از زیر فضای نوپر با استفاده از تابع چگالی خود همبستگی داده‌های تولید شده از آنتن ارائه‌ای در هر بین فرکانسی بصورت مستقل، شروع به تخمین زاویه ورود منابع می‌نماید و سپس با بیانگیری از زوایای تخمین زده شده در بین‌های فرکانسی زاویه ورود را تشخیص می‌دهد در الگوریتم کاپون با استفاده از روش جهت دهی بین‌های فرکانسی سعی در حداقل نمودن توان سیگنال در جهت‌های نامطلوب نموده سپس زاویه ورود سیگنال را با استفاده از حداکثر نمودن توان در جهت زاویه رود سیگنال تشخیص دهد و سپس با استفاده از میانگین  گیری سعی در تشخیص زاویه ورود نهائی می‌نماییم. بطور کلی الگوریتم‌های ناهمبسته در SNR های بالا و به ازاء اختلاف زاویه ورود سیگنال‌ها بزرگتر از 50 خروجی دقیقی را ارائه می‌دهد هم چنین پیاده سازی و اجرای این الگو‌ریتم‌ها دارای  حملات بسیار کمی نسبت روشهای همبسته می‌باشد که محتاج آن در SNR های متفاوت و زوایای ورود مختلف با استفاده از شبیه سازی در فصل پنجم معرفی شده.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو