پایان نامه ارشد درباره روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دﺳﺘﻪ ذرات

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

مقاومت در برابر نویز

تصویر 3-8 پاسخ الگوریتم به نویز را بررسی می­کند. در این آزمایش یک تصویر شامل دو مارپیچ تو در تو به کمک نقاط در هر مارپیچ  و در پس زمینه علامت گذاری شده­اند. سپس مقدار زیادی نویز با تصویر اضافه می­شود و پاسخ الگوریتم بررسی می­شود. نویز در مقادیر مختلف به تصویر اضافه می­شود که در هر مرحله صد آزمایش انجام می­شود بطوریکه تصویر نویزی تولید می­شود و نتایج الگوریتم ذخیره می­شوند. شکل 3-8 سه تصویر برای میزان مختلف نویز را نشان می­دهد.

  • تصویر خراب شده را نشان می­دهد.
  • متوسط تقطیع تولید شده توسط الگوریتم را نشان می­دهد.
  • تغییرات تقطیع را نشان می­دهد.

تقطیع متوسط با انتساب برچسبی که در 100 آزمایش به دفعات بیشتری به پیکسل منتسب شده بدست می­آید. تغییرات تقطیع برای یک پیکسل با محاسبه درصد آزمایش­هایی که به پیکسل برچسب بدست آمده در تقطیع متوسط انتساب داده شده است بدست می­آید بطوریکه بیشترین درصد به شدت بیشینه پیکسل یا رنگ سفید و کمترین درصد به سیاه نگاشت شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو