پایان نامه ارشد در مورد آنتن میکرواستریپ

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

استفاده از فرامواد به عنوان رولايه آنتن ميکرو استريپ

 

روش های مختلفی جهت کاهش ابعاد آنتن و افزایش بهره آن وجود دارد. از جمله این روش ها عبارتند از:

  • استفاده از مواد با ثابت دی الکتریک بالا
  • آنتن های میکرو استریپ اتصال کوتاه[1]
  • پست اتصال کوتاه[2]
  • استفاده از شیار متقاطع[3]

اولین روش استفاده از مواد با ثابت دی الکتریک بالا بوده است.اما مشکل این روش این است که باعث می شود موج های سطحی ایجاد شود و پهنای باند کاهش یافته و در نتیجه بازده کم شود.

سپس روش انتن های میکرو استریپ اتصال کوتاه مطرح شد که بسیار مورد استفاده بوده است زیرا در فرکانس تشدید اندازه آنتن نصف اندازه آنتن میکرواستریپ استاندارد می شود.

روش پست اتصال کوتاه ساده تر از حالت قبل است، به صورتی که آنتن را به صورت تکه های کوتاهی از خط انتقال با طول t در نظر می گیرند، که t ضخامت آنتن میکرو استریپ است. در این روش یک سری خازن های موازی و سلف های سری جایگزین مدار می شود. معمولا پست ها را نزدیک به آنتن در نظر می گیرند. اما عیب این روش این است که امپدانس ورودی تغذیه به آنتن به فاصله ای که پست های اتصال کوتاه از هم دارند و کابل تغذیه حساس می شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو