پایان نامه ارشد رشته برق استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

تشعشع چرنکوف[1] بازگشتی

 

تشعشع چرنکوف هنگامی رخ می دهد که ذرات باردار با سرعتی بالاتر از سرعت نور، وارد یک محیط دلخواه می شوند. اگر کاهش سرعت این ذره، زیاد نباشد می توان سرعت را تقریبا ثابت در نظر گرفت. جبهه موج کروی که توسط این ذره تشعشع می یابد، با توجه به حرکت ذره تاخیر دارد. در اشکال 3-5 و 3-6 نمایی از تشعشع چرنکوف مشاهده می شود. همانطور که در شکل مشهود است در محیط راست گرد جبهه موج کروی در جهت خارج منبع حرکت می نماید و در محیط چپ گرد جبهه موج کروی در جهت داخل منبع در حرکت است.

[1] Cherenkov

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

بستن منو