پایان نامه ارشد رشته برق ساختارهای متامتریالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال

هدف از بیان این بخش نشان دادن برخی از ساختارهای  ایجادکننده صفر انتقال است. در واقع، با استفاده از صفرهای این ساختارها می­توان پاسخ فرکانسی فیلتر مورد نظر را بهبود بخشید. همچنین ایده اصلی معرفی فیلترهای میان‌گذر ارائه‌شده در این بخش را می­توان مربوط به این ساختارهای ایجادکننده صفر انتقال دانست.

4-2-2-1-      استاب اتصال کوتاه شده[1]

امپدانس ورودی دیده‌شده برای یک خط انتقال ساده که به بار  ختم شده را می­توان به صورت زیر به دست آورد.

(‏4‑1)

شکل ‏4‑1 ساختار استاب اتصال کوتاه شده را نشان می­دهد. برای این حالت ( ) عبارت بالا به صورت زیر تبدیل می‌شود.

(‏4‑2)

با استفاده از رابطه بالا مشخص است که  به ازای  برابر صفر می‌شود. که این معادل با  است. که در اینجا  طول موج هدایتی است.

به طور مثال می­توان پاسخ فرکانسی یک خط اتصال کوتاه شده به طول  را در نظر گرفت (شکل 4-2). می­توان از رابطه (‏4‑2)  و همچنین  شکل 4-2 نتیجه گرفت که در فرکانس‌های 0 GHz و 9.3 GHz امپدانس ورودی برابر صفر می‌شود (جاهایی از پاسخ فرکانسی که دامنه S11 برابر 0 dB است).

[1] Shorted stub

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی و ساخت فیلترمیان­گذر مایکرویو با استفاده از ساختار­های متامتریالی

بستن منو