پایان نامه ارشد رشته برق نحوه عملکرد سیستم های ردیابی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

جهت دهی به نقاط کلیدی انتخاب شده

در این قسمت هر نقطه کلیدی و نقاط همسایه آن به یک مجموعه بردار تبدیل می شوند. برای انجام این کار از تصویر موجود در اولین مقیاس (تصویر حاصل از کانولوشن تصویر اصلی و فیلتر گاوسی با واریانس ) استفاده می کنیم. برای این منظور باید مطابق روابطی که در ادامه بیان می شوند، بزرگی و جهت تمام نقاط تصویر را محاسبه کنیم. لذا این احتمال وجود دارد که نقاط کلیدی دیگری که در قسمت های قبل مورد توجه قرار نگرفته بودند، در این مرحله افزوده شوند. منظور آن دسته از نقاطی هستند که علی رغم داشتن بزرگی قابل توجه، اکسترمم محسوب نمی شوند. روابط زیر برای محاسبه بزرگی و جهت نقاط تصویر می باشد :

 

مطابق شکل شماره 3-9، مقادیر مذکور به ازا تمام نقاط موجود در همسایگی هر نقطه اکسترمم، محاسبه خواهند شد. زوایا طوری دسته بندی می شوند که 360 درجه کامل را در بر بگیرند. همچنین وزن هر نقطه توسط دو پارامتر کنترل می شود. اولین پارامتر مربوط به میزان بزرگی نقطه مورد نظر و دومین پارامتر بر اساس فاصله از مرکز کرنل گاوسین، تنظیم می شود. واریانس این کرنل معادل 1.5 برابر واریانس تصویر در نظر گرفته می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو