پایان نامه با موضوع جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

 مفروضات داده های دریافتی توسط آرایه آنتن

فرض می کنیم، که فاصله بین سنسورهای آرایه برابر با  است که λ طول موج مربوط به فرکانس
MHZ 100(فرکانس میانی  ) بوده و هیچ گونه تزویجی بین سنسورها وجود ندارد و نویز دریافتی از هر سنسور، مستقل از هم می باشند. هم چنین با فرض دور بودن منابع ارسالی سیگنال از آنتن آرایه ای، موج سیگنال دریافتی به صورت صفحه در نظر گرفته شده است که در واقع زاویه مشاهده موج سیگنال ارسالی توسط کلیه سنسورها، یکسان می باشد.

به طور خلاصه، شرایط شبیه سازی در جدول زیر خلاصه می گردد:

 

جدول شماره (5-1)– مبنای شبیه سازی

تعداد سنسورها

( )

فرکانس پایین

( )

فرکانس بالا

( )

فرکانس مرکزی

( )

تعداد بین های فرکانسی

( )

تعداد منابع

( )

16 MHZ80 MHZ120 MHZ100 128 4

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو