پایان نامه با موضوع طراحی سیستمی رادار دهانه ترکیبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-  مسیرسینوسی

برای یک مسیر سینوسی نمایش داده شده در شکل ‏5-27 سناریوی بخش‌های قبل دوباره اجرا گردیده است. در این مسیر رادار بر روی محور z دارای نوسانات سینوسی است.

شکل ‏5-27- سناریوی مسیر سینوسی

 

با حرکت رادار در این مسیر سینوسی به شدت طیف دریافتی دارای اعوجاج می‌گردد، این اعوجاج در شکل ‏5-28 نمودار a ، نمایش داده شده است. نتیجه‌ی حاصل از فشرده شدن سیگنال دریافت شده‌ی جبران نشده درشکل ‏5-29 نمایش داده شده است. همانطور که در شکل دیده می‌شود، سیگنال با توجه به اعوجاج مسیر کاملا گسترده شده است. با تقریب مسیر سینوسی با هفت پاره خط ، نتیجه‌ی حاصل از جبران‌سازی در شکل ‏5-30 نمایش داده شده است. این جبرانسازی کمی فشرده سازی سیگنال را بهبود داده است. در طی هر کدام از هفت پاره خط نمایش داده شده در شکل ‏5-31 ،سیگنال دریافتی با یک سیگنال تک فرکانس جبرانسازی شده است. در شکل ‏5-32 سیگنال بکار رفته برای جبرانسازی نمایش داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

بستن منو