پایان نامه برق:ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شکل فعال و مدل­های ظاهری

ASM شامل یک مدل شکلی آماری بنام PDM بدست آمده توسط PCA روی شکل­ها تراز شده و یکسان برای جستجوی مدل در تصویر می­باشد [62]. بخش­بندی از طریق قرار دادن مدل روی تصویر و گردش تخمینی تکراری، انتقال و جابجایی پارامترهای مقیاسی با استفاده از تخمین مربع انجام می­شود. این روش یک راه حل قابل اعتماد را فراهم می­کند از آنجایی که فقط اشکال مشابه با داده­های آموزشی مجاز هستند.

AAM بکار برده شده جهت بخش­بندی بطن چپ بطور مستقل در دو مطالعه ارائه شدند که پتانسیل کلینیکی رویکرد را در بخش­بندی هم اندوکاردیوم و هم اپی­کاردیوم نشان داد [64،63]. قدرت AMM و ASM می تواند در یک مدل ترکیبی[1] ادغام شود [67-61]. محققان یک مدل ترکیبی چند مرحله­ای معرفی کردند که AAM در حالت ظاهری کلی مطلوب­تر اما موقعیت­های مرزی غیر دقیق­تری فراهم می­کرد در حالی­که ASM توانایی خوبی در یافتن ساختارهای موضعی داشت. آنها بنابراین پیشنهاد کردند که چندین فاز مستقل مورد تأکید قرار بگیرد که با AAM در مرحله اولیه آغاز می­شود که مدل را روی قلب موقعیت­بندی کرده و بدنبال آن مرحله ترکیب AAM/ASM که امکان دقیق­تر کردن موقعیت را ممکن می­سازد. هر چند این مدل نتایج دقیقی نتیجه می­دهد و برای اولین بار AMM، نتایج روی بطن راست ، مدل کنونی به تصاویر میان حفره­ای و پایان دیاستول منفرد بود در حالیکه مدل شکل سه بعدی سازگاری کلی با مدل فراهم می­کند [68]. نتایج بخش­بندی بدست آمده روی قسمت­های رأسی بهبود یافت، اگر مطابقت موضعی AMM دو بعدی مؤثر نباشد، با مدل سه بعدی از طریق مطابقت سراسری[2] تصحیح می­گردد.

[1] hybrid

[2] – global matching

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو