پایان نامه برق:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم جستجوی سه مرحله ای TSS

این روش یکی از محبوب ترین الگوریتم های به وجود آمده برای جستجو می باشد. در بسیاری از کاربرد های بر خط مانند تلفن های تصویری و کنفرانس های ویدئویی که نیاز به استفاده از الگوریتم های تطبیق بلوکی با سرعت بسیار بالا می باشد، از این روش استفاده می شود. این روش بر اساس یک فرض اصلی استوار است که عموما و در اغلب موارد (به جز موارد خاص)  برقرار است. این الگوریتم فرض می کند که میزان خطا با فاصله گرفتن از نقطه جواب بهینه به صورت یکنوا در تمام جهات افزایش می یابد. به عبارت بهتر در زمان جستجو، هر چه به نقطه بهینه نزدیک تر می شویم مقدار خطا باید لزوما کاهش یابد. بنابراین می توانیم از همان ابتدا با یافتن نواحی که احتمال وجود نقطه بهینه در آن ها بیش تر است، تعداد مراحل مورد نیاز برای جستجو را به مقدار چشم گیری کاهش دهیم.

نحوه عملکرد این روش به این صورت است که ابتدا در مرحله اول 9 بلوک اولیه که درون ناحیه مورد جستجو هستند را با بلوک مورد نظر مقایسه می کند. مکان این 9 بلوک بسته به مقدار تعیین شده برای p و بر اساس اندازه ناحیه جستجو می باشد. پس از محاسبه تابع اندازه گیری شباهت برای تمام این بلوک ها، ناحیه اطراف بلوکی که بیش ترین مقدار شباهت را دارد به عنوان ناحیه جدید در نظر گرفته می شود. با توجه به فرض اصلی این روش، نقطه بهینه احتمالا در اطراف این ناحیه قرار دارد. از این رو در مرحله بعد جستجو برای یافتن نقطه بهینه را مشابه مرحله قبل و این بار در این ناحیه انجام می دهیم. لازم به ذکر است که ناحیه مورد بحث بسیار کوچک تر از ناحیه اولیه می باشد. در این مرحله نیز 9 بلوک انتخاب می شود و پس از محاسبه شباهت ها، ناحیه اطراف بلوکی که بیشترین شباهت را دارد به عنوان ناحیه جدید در نظر گرفته می شود. این روند آن قدر ادامه می یابد تا منجر به یافتن یک نقطه خاص شود. در صورت برقراری فرض اصلی، این نقطه همان نقطه بهینه است و در غیر این صورت یک نقطه زیر بهینه[1] نام می گیرد. با توجه به مقادیر استانداردی که عموما برای p در نظر می گیرند، معمولا این روش پس از سه مرحله نقطه مورد نظر را می یابد. دلیل اصلی نامگذاری آن نیز همین حقیقت می باشد. با توجه به مقدار دلخواه p تعداد مراحل لازم این الگوریتم برای رسیدن به جواب از رابطه زیر محاسبه می شود :

 

علامت [ . ]، در رابطه بالا نشان دهنده عمل گر جز صحیح می باشد.

[1]  Sub-Optimum

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

بستن منو