پایان نامه برق با موضوع : ترانسفورماتور قدرت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1-        پرمابیلیته مختلط

بر اثر القای جریانات گردابی در هسته، نفوذپذیری مغناطیسی با افزایش فرکانس کاهش می­یابد. در تحقیقاتی که در سال­های جلوتر بر روی مدل سازی ترانسفورماتور­ها انجام می­گرفت، معمولا اثر هسته در فرکانس­های بالاتر از پنجاه کیلوهرتز نادیده گرفته می­شد ولی تحقیقات جدید که در مراجع[8, 47, 48] به عمل آمده، نشان داده شده است که در فرکانس­های خیلی بالاتر و در حد مگاهرتز هم نمی­توان اثر هسته را نادیده گرفت.

برای ساده­سازی در مدل­سازی ورقه­ها، هسته بصورت پیوسته در نظر گرفته می­شود و شار در جهت طولی در درون ورقه­ها عبور می­کند. هم­چنین با یک ضریب، ورقه­های هسته بصورت یک ورقه تبدیل شده و می­توان تمام روابط مربوط به نفوذپذیری مختلط یک ورقه را برای مجموعه ورقه­های­انباشت­شده در نظر گرفت. این ضریب معمولا بین 095/ تا 98/0 می­باشد که به ضریب تورق[1] معروف است. با توجه به توضیحات در پیوست الف، نفوذپذیری مختلط[2] موثر را می­توان در رابطه (‏3‑4) مشاهده کرد[8, 46].

در معادله فوق  ضخامت هر ورقه هسته،  ثابت انتشار[3] و  ضریب تورق است.

شکل شکل ‏3‑4 میزان نفوذپذیری مغناطیسی را بصورت تابعی از فرکانس برای یک هسته با ضخامت ورقه 35/0 میلیمتر و نفوذپذیری اولیه 300 نشان می­دهد که مقادیر حقیقی و موهومی آن با لحاظ نمودن ضریب تورق 96/0 در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

بستن منو