پایان نامه برق با موضوع روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دﺳﺘﻪ ذرات

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

) نواحی مبهم و فاقد برچسب

ویژگی­های تحلیلی الگوریتم پیمایشگر تصادفی برای بررسی رفتار الگوریتم هنگامی که نواحی مبهم وجود دارند برای زمانیکه تعداد نواحی از تعداد برچسب­ها بیشتر است استفاده می­شود. با استفاده از ویژگی مقدار میانگین در تابع هارمونیک احتمال یا پتانسیل در یک ناحیه برچسب گذاری نشده با میانگین­گیری روی نواحی همسایه و وزن دهی به کمک تباین بین ناحیه­ها و سطح مشترک آنها بدست می­آید. بنابراین یک ناحیه مبهم که با دو ناحیه برچسب گذاری شده سطوح مشترک دارد برچسب ناحیه را می­گیرد که تباین پایین­تری با آن دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو