پایان نامه برق با موضوع ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

2-8-  امپدانس ورودی

 

مدل های متنوعی جهت محاسبه امپدانس ورودی پچی که به کابل هم محور متصل شده، ارائه شده است.(Lo et al., 1979; Pues et al., 1984; Balanis, 1997)

این مدل ها عبارتند از

  • روش خط انتقال
  • مدل حفره تشدید
  • روش با دامنه طیفی

این روش ها معمولا برای زیر لایه با ضخامت کم مورد استفاده قرار می گیرند. می توان از روش های FDTD [1]، FEM [2] و MoM [3] استفاده نمود. مدل حفره تشدید این مزیت را دارد که از مدل CAD که برای پچ گسترش یافته است جهت آسان سازی به دست آوردن امپدانس ورودی، می توان استفاده کرد.

در شکل 2-13 مدل CAD برای آنتن پچ میکرو استریپ نشان داده شده است.

شکل 2-13 : مدار معادل آنتن پچ میکرو استریپ.(Jackson et al., 1997)

 

در این مدل آرایه پچ به صورت مدار موازی RLC و کابل به صورت سلف سری مدل شده است. امپدانس ورودی مدار به صورت زیر محاسبه می شود.(Jackson et al., 1997)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

Close Menu