پایان نامه برق تشخیص و طبقه­ بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     تاریخچه مدل­سازی ترانسفورماتور

مبحث مدل­سازی ترانسفورماتور قدرت از ابتدای قرن بیستم شروع شد. در [39] نشان داد شده است که به منظور توزیع ولتاژ ضربه[1] در سراسر سیم­پیچ­ها، نیاز به مدل­سازی ترانسفورماتور می­باشد. در مرجع[40] اثر اندوکتانس خودی و متقابل و نشتی و ظرفیت­های­خازنی بین کویل­ها و بین سیم­پیچ با زمین در نظر گرفته شده است. این مدل را می­توان در شکل ‏3‑1 مشاهده نمود.

شکل ‏3‑1: اولین مدل ترانسفورماتور[40]

روش دیگر مدل سازی که در [41] ارائه شده است، توسعه یک مقیاس از مدل هندسی هسته و سیم­پیچ ترانسفورماتور بود. مدل بر مبنای تعریف ترانسفورماتور قدرت بصورت اندوکتانس­های خودی و متقابل ساخته می­گردد. اگرچه این مدل نتوانست المان­های خازنی ترانسفورماتور را نشان دهد و نیازمند ورود ظرفیت­های­خازنی در میان ساختار سیم­پیچ­ها می­باشد.

تا سال 1970 مدل­سازی ترانسفورماتور به نقطه­ای مناسب از نظر کفایت رسید. اگرچه مدل­ها خطی بودند و بدون تلفات در نظر گرفته می­شدند.

در سال­هایی بین 1970 تا 1980 مقالات [42, 43] توسط Wilcox ارائه شد که کاملا متفاوت از کارهای گذشته بود که در آن اثرات وابسته به فرکانس در ترانسفورماتور و تلفات هسته در نظر گرفته شد.

مدل­سازی ترانسفورماتور هنوز هم به عنوان یک زمینه تحقیقاتی فعال در این دهه باقی مانده است که مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

Close Menu