پایان نامه برق درباره:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

 خصوصیات منبع سیگنال ارسالی

فرض بر این است که سیگنال های ارسالی شامل D منبع معلوم (تعداد منابع مشخص است) می باشد و یا به صورت صحیح تخمین زده است. همچنین منابع از یکدیگر مستقل هستند. به منظور شبیه سازی و تولید داده ها، از یک فرآیند گوسی مختلط با میانگین صفر و توان واحد در نظر گرفته شده است. پهنای باند سیگنال ارسالی در بازه فرکانسی MHZ 80  تا MHZ 120 تعریف گردیده است. هم چنین طبق مفروضات قبلی، کلیه منابع سیگنال و نویز از یکدیگر مستقل می باشند.

با توجه به مقاله ، تعداد بین های فرکانسی   و تعداد لحظات مشاهده شده برابر با 100 (SnapShot=100)در نظر گرفته شده است.  بایستی توجه نمود که طبق مرجع  به منظور این که در هر بین فرکانسی رابطه(5- 28) برقرار باشد، می بایست پهنای باند نسبی  از رابطه زیر محاسبه گردد:

(5- 28)

که ، پهنای باند هر بین فرکانسی و  فرکانس مرکزی آن بین می باشد. با توجه به این که پهنای باند سیگنال استفاده شده در این پایان نامه برای شبیه سازی برابر با MHZ 40  می باشد، با استفاده از فرمول (5- 28) تعداد بین های فرکانسی  حاصل می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو